پوست کن تریپل اسلایسر TRIPLE SLICER
پوست کن تریپل اسلایسر TRIPLE SLICER
پوست کن تریپل اسلایسر TRIPLE SLICER
پوست کن تریپل اسلایسر TRIPLE SLICER
پوست کن تریپل اسلایسر TRIPLE SLICER
پوست کن تریپل اسلایسر TRIPLE SLICER
پوست کن تریپل اسلایسر TRIPLE SLICER
پوست کن تریپل اسلایسر TRIPLE SLICER
پوست کن تریپل اسلایسر TRIPLE SLICER
پوست کن تریپل اسلایسر TRIPLE SLICER
پوست کن تریپل اسلایسر TRIPLE SLICER
پوست کن تریپل اسلایسر TRIPLE SLICER

پوست کن تریپل اسلایسر TRIPLE SLICER

شناسه محصول: 220

مشاهده سریع

پوست کن تریپل اسلایسر TRIPLE SLICER  دارای یک عدد پوست کن

حرفه ای با ۳ عدد تیغه فولادی ضد زنگ برای ورقه کردن، رشته کردن و

پوست کندن می باشد.

پوست کن تریپل اسلایسر TRIPLE SLICER
پوست کن تریپل اسلایسر TRIPLE SLICER

250,000 ریال