دستگاه بافت مو Babyliss Twist secret
دستگاه بافت مو Babyliss Twist secret
دستگاه بافت مو Babyliss Twist secret
دستگاه بافت مو Babyliss Twist secret
دستگاه بافت مو Babyliss Twist secret
دستگاه بافت مو Babyliss Twist secret
دستگاه بافت مو Babyliss Twist secret
دستگاه بافت مو Babyliss Twist secret
دستگاه بافت مو Babyliss Twist secret
دستگاه بافت مو Babyliss Twist secret

دستگاه بافت مو Babyliss Twist secret

شناسه محصول: 209

مشاهده سریع

به وسیله دستگاه بافت مو Babyliss Twist secret به آسانی می توانید

بافت موی زیبایی داشته باشید.

دارای یک سری چرخشی است که در دو طرف آن ها گیره وجود دارد.

دستگاه بافت مو Babyliss Twist secret
دستگاه بافت مو Babyliss Twist secret

 

380,000 ریال