خلال کن دستی سیب زمینی Potato-Chipper
خلال کن دستی سیب زمینی Potato-Chipper
خلال کن دستی سیب زمینی Potato-Chipper
خلال کن دستی سیب زمینی Potato-Chipper
خلال کن دستی سیب زمینی Potato-Chipper
خلال کن دستی سیب زمینی Potato-Chipper
خلال کن دستی سیب زمینی Potato-Chipper
خلال کن دستی سیب زمینی Potato-Chipper
خلال کن دستی سیب زمینی Potato-Chipper
خلال کن دستی سیب زمینی Potato-Chipper

خلال کن دستی سیب زمینی Potato-Chipper

شناسه محصول: 207

مشاهده سریع

خلال کن دستی سیب زمینی Potato-Chipper کافیه ، سیب زمینی رو

در جلوی تیغه ها قرار بدید و با فشار اهرم بالا ، از جلوی دستگاه خلال

سیب زمینی رو با سرعت خارج کنید.

خلال کن دستی سیب زمینی Potato-Chipper
خلال کن دستی سیب زمینی Potato-Chipper

400,000 ریال