فلاسک غذای دو جداره
فلاسک غذای دو جداره
فلاسک غذای دو جداره
فلاسک غذای دو جداره
فلاسک غذای دو جداره
فلاسک غذای دو جداره
فلاسک غذای دو جداره
فلاسک غذای دو جداره

فلاسک غذای دو جداره

شناسه محصول: 197

مشاهده سریع

این فلاسک فقط یک ظرف غذای عادی نیست و بین ۶ تا ۸ ساعت غذای

شما را گرم و در همون دما نگه میداره و باعث میشه که

شما همیشه و در

همه جا یک ناهار گرم میل کنید.

فلاسک غذای دو جداره
فلاسک غذای دو جداره

450,000 ریال