آسان ریز نوشابه Fizz Saver
آسان ریز نوشابه Fizz Saver
آسان ریز نوشابه Fizz Saver
آسان ریز نوشابه Fizz Saver
آسان ریز نوشابه Fizz Saver
آسان ریز نوشابه Fizz Saver
آسان ریز نوشابه Fizz Saver
آسان ریز نوشابه Fizz Saver
آسان ریز نوشابه Fizz Saver
آسان ریز نوشابه Fizz Saver

آسان ریز نوشابه Fizz Saver

شناسه محصول: 187

مشاهده سریع

آسان ریز نوشابه Fizz Saver این قابلیت را دارد که

 انواع نوشابه ، دوغ ، آبمیوه و یا هرنوشیدنی دیگری را داخل آن

میگذارید و شیر آن را باز میگذارید و نوش میکنید.

آسان ریز نوشابه Fizz Saver
آسان ریز نوشابه Fizz Saver

 

100,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد