صافکاری ماشین pops -a-dent
صافکاری ماشین pops -a-dent
صافکاری ماشین pops -a-dent
صافکاری ماشین pops -a-dent
صافکاری ماشین pops -a-dent
صافکاری ماشین pops -a-dent
صافکاری ماشین pops -a-dent
صافکاری ماشین pops -a-dent
صافکاری ماشین pops -a-dent
صافکاری ماشین pops -a-dent

صافکاری ماشین pops -a-dent

شناسه محصول: 177

مشاهده سریع

صافکاری ماشین pops -a-dent به گونه ای انعطاف پذیر

طراحی شده است و با حداکثر قدرت خود آن ناحیه فرو رفته

را به بیرون می کشد .

صافکاری ماشین pops -a-dent
صافکاری ماشین pops -a-dent

 

230,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد