برش زن هندوانه slicer
برش زن هندوانه slicer
برش زن هندوانه slicer
برش زن هندوانه slicer
برش زن هندوانه slicer
برش زن هندوانه slicer
برش زن هندوانه slicer
برش زن هندوانه slicer
برش زن هندوانه slicer
برش زن هندوانه slicer
برش زن هندوانه slicer
برش زن هندوانه slicer
برش زن هندوانه slicer
برش زن هندوانه slicer
برش زن هندوانه slicer
برش زن هندوانه slicer

برش زن هندوانه slicer

شناسه محصول: 172

مشاهده سریع

هندوانه از جمله میوه های پر طرفدار در فصول گرم سال است . میوه

ای که برای پذیرایی هم بسیار استفاده می شود.برش زن هندوانه

slicer  وسیله مناسب برای برش زدن است.

برش زن هندوانه slicer
برش زن هندوانه slicer

 

100,000 ریال

سایز بندی