کیسه آب گرم برقی جیب دار
کیسه آب گرم برقی جیب دار
کیسه آب گرم برقی جیب دار
کیسه آب گرم برقی جیب دار
کیسه آب گرم برقی جیب دار
کیسه آب گرم برقی جیب دار
کیسه آب گرم برقی جیب دار
کیسه آب گرم برقی جیب دار
کیسه آب گرم برقی جیب دار
کیسه آب گرم برقی جیب دار
کیسه آب گرم برقی جیب دار
کیسه آب گرم برقی جیب دار
کیسه آب گرم برقی جیب دار
کیسه آب گرم برقی جیب دار

کیسه آب گرم برقی جیب دار

شناسه محصول: 166

مشاهده سریع

کیسه آب گرم برقی جیب دار مناسب برای تمام دردهای عضلانی

است و برای افراد سالمند و یا کودکان هدیه مناسبی است. این مدل

کیسه آب گرم بی دردسر ترین مدل است.

کیسه آب گرم برقی جیب دار
کیسه آب گرم برقی جیب دار

 

250,000 ریال

رنگ بندی

در سه رنگ موجود است