دستگاه بخور سرد رطوبت ساز
دستگاه بخور سرد رطوبت ساز
دستگاه بخور سرد رطوبت ساز
دستگاه بخور سرد رطوبت ساز
دستگاه بخور سرد رطوبت ساز
دستگاه بخور سرد رطوبت ساز
دستگاه بخور سرد رطوبت ساز
دستگاه بخور سرد رطوبت ساز
دستگاه بخور سرد رطوبت ساز
دستگاه بخور سرد رطوبت ساز

دستگاه بخور سرد رطوبت ساز

شناسه محصول: 164

مشاهده سریع

دستگاه بخور سرد رطوبت ساز نقش بسیار زیادی در تامین رطوبت

محیط، جلوگیری از خشکی پوست و بهبود تنفس بویژه در فصول سرد و

خشک سال ایفا می کنند.

دستگاه بخور سرد رطوبت ساز
دستگاه بخور سرد رطوبت ساز

 

990,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد