پرزگیر برقی لباس
پرزگیر برقی لباس
پرزگیر برقی لباس
پرزگیر برقی لباس
پرزگیر برقی لباس
پرزگیر برقی لباس

پرزگیر برقی لباس

شناسه محصول: 158

مشاهده سریع

با استفاده از پرزگیر برقی لباس پرزها و گره گلوله های انواع پوشاک

برداشته شده و البسه شما مانند روز اول نو و لطیف خواهند شد.

محصولی ضروری و با صرفه 

پرزگیر برقی لباس
پرزگیر برقی لباس

 

280,000 ریال