دلمه پیچ Dolmer
دلمه پیچ Dolmer
دلمه پیچ Dolmer
دلمه پیچ Dolmer
دلمه پیچ Dolmer
دلمه پیچ Dolmer
دلمه پیچ Dolmer
دلمه پیچ Dolmer
دلمه پیچ Dolmer
دلمه پیچ Dolmer
دلمه پیچ Dolmer
دلمه پیچ Dolmer

دلمه پیچ Dolmer

شناسه محصول: 149

مشاهده سریع

همه ما از خوردن غذاهای خوشمزه بسیار لذت میبریم ولی درست کردن

این غذا ها زحمت زیادی دارد یکی از این غدذا ها دلمه است،کار شما را

با دلمه پیچ Dolmer راحت کردیم.

دلمه پیچ Dolmer
دلمه پیچ Dolmer

 

150,000 ریال