کارواش ایزی جت (ez jet)
کارواش ایزی جت (ez jet)
کارواش ایزی جت (ez jet)
کارواش ایزی جت (ez jet)
کارواش ایزی جت (ez jet)
کارواش ایزی جت (ez jet)
کارواش ایزی جت (ez jet)
کارواش ایزی جت (ez jet)

کارواش ایزی جت (ez jet)

شناسه محصول: 106

مشاهده سریع

کارواش ایزی جت (ez jet) مناسب برای شستشوی خودروها و پنجره

های دور از دسترس و همچنین آبیاری گیاهان و شستشوی همراه با

مایع و کف

کارواش ایزی جت (ez jet)
کارواش ایزی جت (ez jet)

280,000 ریال