گوش پاک کن واکس وک wax vac
گوش پاک کن واکس وک wax vac
گوش پاک کن واکس وک wax vac
گوش پاک کن واکس وک wax vac
گوش پاک کن واکس وک wax vac
گوش پاک کن واکس وک wax vac
گوش پاک کن واکس وک wax vac
گوش پاک کن واکس وک wax vac

گوش پاک کن واکس وک wax vac

شناسه محصول: 104

مشاهده سریع

گوش هر فرد یکی از اعضای حساس و مهم است که نیاز به مراقبت

دارد. بنابراین باید مراقب بود از پاک کننده های

مناسب و بی خطر برای تمیز کردن گوش

استفاده کرد.

گوش پاک کن واکس وک wax vac
گوش پاک کن واکس وک wax vac

80,000 ریال

کیفیت

دارای دو کیفیت جعبه ای و وکیوم