چادر مسافرتی 6 نفره اتوماتیک ضد آب
چادر مسافرتی 6 نفره اتوماتیک ضد آب
چادر مسافرتی 6 نفره اتوماتیک ضد آب
چادر مسافرتی 6 نفره اتوماتیک ضد آب
چادر مسافرتی 6 نفره اتوماتیک ضد آب
چادر مسافرتی 6 نفره اتوماتیک ضد آب
چادر مسافرتی 6 نفره اتوماتیک ضد آب
چادر مسافرتی 6 نفره اتوماتیک ضد آب
چادر مسافرتی 6 نفره اتوماتیک ضد آب
چادر مسافرتی 6 نفره اتوماتیک ضد آب

چادر مسافرتی ۶ نفره اتوماتیک ضد آب

شناسه محصول: 235

مشاهده سریع

چادر مسافرتی کیت به طور اتومات باز و بسته شده و آموزش خاصی

ندارد اما چند نکته مهم را یاد آوری میکنیم که : این چادر مسافرتی

شامل چهار پایه و ستون میباشد که هر کدام از پایه های به صورت

آنتی از داخل یکدیگر جدا شده و به

ضامنی که بر روی بدنه آن قرار دارد برمیگردد.

چادر مسافرتی 6 نفره اتوماتیک ضد آب
چادر مسافرتی ۶ نفره اتوماتیک ضد آب

 

1,650,000 ریال

سایز *

چادر مسافرتی 6 نفره اتوماتیک ضد آب و همچنین چادر مسافرتی 8 نفره اتوماتیک ضد آب